:: Selamat Datang Ke Laman Blog Agro Shop™ :: Pembekal Sumber Pertanian :: Paparan yang Lebih Baik Menggunakan Perisian Pencarian Mozilla Firefox ::

RACUN

Produk yang dipaparkan di blog syarikat kami hanya sebahagian daripada produk perniagaan ini.

Sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi kami

Agro Shop

SENARAI RACUN AGRO SHOP

Racun Rumpai:

 1. AGR 13.6
 2. Agri-dex
 3. Amine 48
 4. Basta 15
 5. Cap Ayam
 6. CH Amine 48
 7. Clincher
 8. CSH Paraquat
 9. Ecomax
 10. Fezone 40K
 11. Garlon 250
 12. Gesapax 500FW
 13. Gesaprim 500FW
 14. Halex Paraquat
 15. Ken-Up
 16. Kenbast 15
 17. Kenly 200
 18. Mamba 360SL
 19. MAPA Sodium Chlorate
 20. Melasma
 21. Paranox
 22. Roundup
 23. Roundup Transorb
 24. Sekali
 25. Shoot
 26. Spark
 27. Starane 333
 28. Winter 32.1

Racun Serangga / Kulat / Perosak:

 1. Abate 1.1G
 2. Agritox 3G
 3. Agus 24SE
 4. Amistar
 5. Ancom Duron 80
 6. Antracol 70WP
 7. Bayleton
 8. CH Malaxion 570E
 9. Chemiban 75
 10. Confidor
 11. Decis 1.25
 12. Decis 250
 13. Dipterex
 14. Dual G 960C
 15. EM Tikus
 16. Envidor
 17. Etec
 18. Folicur
 19. Fudan 3G
 20. Furadan 3G
 21. Imas-Thiram 80
 22. King Kong
 23. Miller M-45
 24. Mitac
 25. Nurelle 250
 26. Paditox
 27. Pegasus 250SC
 28. Plasbon 250
 29. Pegasus 250
 30. Previcur-N
 31. Regent 50SC
 32. Score
 33. Selecron 500EC
 34. Storm
 35. Superlure ME
 36. Termifos 212
 37. Topsin M
 38. Whip-s

Kami memiliki sijil dan lesen untuk menjual racun makhluk perosak ( No lesen : MLK/09/284/025(SJ) ) yang sah. Lesen ini membuktikan yang kami wajib mematuhi dan mengikut segala peraturan dan undang-undang yang terulis di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

Agro Shop